CO2 reductie

Plannen

Energiebronnen zijn eindig en moeten spaarzaam en bedacht gebruikt worden. Daarom gaat Servicis haar energiegebruik actief reduceren en de gebruikte energie efficiënter benutten. Het continue streven naar verdere optimalisatie van het energiegebruik staat in dit beleid hoog in het vaandel. In de periode 2014 tot 2020 streeft Servicis naar een reductie van haar CO2 uitstoot (gerelativeerd aan de omzet) van minimaal 14 % ten opzichte van het referentiejaar 2013. Het energiebeleid van Servicis is gestaafd op 4 pijlers waarmee Servicis deze doelstelling wil bereiken.

Gebouwen

· Servicis streeft naar de inzet van groene stroom uit duurzame energiebronnen voor haar kantoorpand in Hoogvliet.

· Servicis streeft er naar haar gasverbruik te reduceren door een “deuren dicht” campagne te starten.

Aan de hand van de inventarisatie naar verlichtingsbronnen streeft Servicis er naar de meeste verlichtingsbronnen te vervangen met energiezuinige verlichting

Wagenpark

Om het bij het wagenpark het brandstofverbruik te kunnen reduceren gaat Servicis haar werkploegen herschikken, hierbij wordt gekeken naar woon/werk verkeer en het verkorten van de reisafstanden naar projectlocaties.

Toekomst

Servicis brengt haar energieverbruik halfjaarlijks in beeld en communiceert zowel, intern als extern, over het energieverbruik en de genomen maatregelen om het energieverbruik te reduceren. Het voortdurend monitoren van het energieverbruik en het periodiek beoordelen van de prestaties leidt tot een continue optimalisatie van energiebesparende maatregelen.

Servicis stelt jaarlijks diverse doelstellingen op voor alle certificaten en zo ook voor de Co2 prestatie ladder, deze doelstellingen zijn zichtbaar in de voortgangsrapportage.