Carbon footprint

Inventarisatie

Een Carbon Footprint is de figuurlijke voetafdruk die een bedrijf achterlaat door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen tijdens haar bedrijfsprocessen. Het kwantificeren van de emissies is gedaan door verbruiksgegevens (kilowattuur elektriciteit, kuub gas, liters diesel, etc.) om te rekenen naar emissies. Hierbij is gebruik gemaakt van de door SKAO beschikbaar gestelde conversiefactoren.

De inventarisaties van Servicis gaan uit van scope 1 en 2 emissies.

Scope 1: emissies (directe emissies) komen tot stand door energieverbruik voor de verwarming, brandstofverbruik door machines, brandstofverbruik door lease auto's en ontsnapte koelgassen van airconditioninginstallaties.

Scope 2: emissies (indirecte emissies) komen tot stand door energieverbruik door elektriciteit, vliegkilometers en zakelijk gebruik privé auto's werknemers.

Carbon Footprint Voortgangsrapportage

Servicis rapporteert haar voortgang op het gebied van energie en emissiereductie halfjaarlijks in een voortgangsrapportage. Hierin worden tevens trends in het energieverbruik en in CO2 uitstoot weergegeven. De laatste rapportage kunt u hieronder downloaden.