Reparatie pelletbunker Tata Steel

06 mrt 2018

Sinds augustus 2017 zijn we aan het werk op de hoogovens bij Tata Steel IJmuiden. Hier wordt gewerkt aan de reparatie van pellet(dag)bunker 635. Na decennialang gebruik is er nu sprake van ernstige slijtage en betonschade. In opdracht van PTC en hoofdaannemer JP van Eesteren voert ook Servicis diverse werkzaamheden uit in deze bunker.

Tijdens het leegmaken van de bunker hebben wij de nodige Hünnebeckstempels (stabilisatiesteunen) geplaatst om de zijwaartse druk van de naastgelegen, gevulde bunker op te vangen. Nadat het leeghalen gereed was konden we beginnen het hogedruk waterslopen. Hiermee wordt de bovenste laag van het beton weg gestraald, maar blijft de wapening intact. Dit gebeurde eerst handmatig, maar dat verliep moeizaam en kostte teveel tijd, waardoor het verdere sloopwerk met een robot is uitgevoerd. Dit verliep een stuk vlotter en na tweeënhalve week konden we beginnen met het injectiewerk van de scheuren en het plaatsen van wapening.

Als deze werkzaamheden zijn afgerond moeten we diverse spanelementen aanbrengen, onder andere 106 stuks gewi-ankers. Vervolgens worden de wanden weer opgespoten. In totaal gaat het om ongeveer 100 m3 spuitbeton, waarmee schadeplekken worden hersteld en op sommige wanden een geheel nieuwe slijtlaag wordt aangebracht.

Vervolgens worden de steigers en Hünnebeckstempels verwijderd tot in de trechter. In de trechter bevinden zich basalttegels, welke wij gaan vervangen. Ook de aluminiumtegels in de uitloopmond zullen we vervangen. Hierna kunnen de laatste steigers verwijderd worden en wordt de bunker weer klaargemaakt voor gebruik. De verwachting is dat de werkzaamheden rond week 17 afgerond zijn.

Dit is later dan gepland, omdat bij aanvang van de werkzaamheden, in week 33 van 2017, nog onbekend was wat we zouden aantreffen als de bunker helemaal leeg was. De bunker is de eerste in een reeks die gerepareerd zullen worden, waardoor deze bunker ook als leerproces gezien kan worden. Met alle ervaring opgedaan in deze bunker en aanpassingen in het werkproces verwachten we de volgende bunkers sneller te kunnen repareren.