Renovatie Olympisch Stadion

08 feb 2018

Marathon Toren

In de zomer van 2017 is Servicis gestart met een project op een bijzondere plek. In opdracht van CBRE voeren we diverse renovatie- en reparatiewerkzaamheden uit aan het Olympisch Stadion te Amsterdam. Dit Stadion is speciaal gebouwd voor de Olympische Spelen van 1928 en kreeg na de renovatie in 2000 de status van Rijksmonument.

Servicis heeft de opdracht gekregen om in, om en onder het Stadion diverse werkzaamheden uit te voeren. Enkele werkzaamheden die al afgerond zijn, is het reinigen van de gevel en het injecteren van enkele locaties in de parkeergarage om lekkages te verhelpen. Momenteel zijn we gestart met het inventariseren en in kaart brengen van alle betonschade aan de onderzijde van de begane grondvloeren. Hieruit wordt bepaald of de instandhoudingsmaatregelen die tien jaar geleden genomen zijn nog voldoen. Ook wordt er gekeken of er schades zijn die aangepakt moeten worden.

Naast het Stadion zelf moet ook de naastgelegen Marathontoren hersteld worden. We zijn begonnen met de reparatie van de betonnen bloembakken aan de voet van de toren en enkele vloertjes in de toren.

De scope van het project is inmiddels verschoven van het repareren van enkele kleine onderdelen van het stadion, naar het bieden van ondersteuning en advies bij het in standhouden en onderhouden van dit bijzondere monument, waarbij we een service verlenende partner zijn voor alle betrokken partijen.

Een extra uitdaging is dat er veel evenementen plaats vinden in het Olympisch Stadion. Ook gedurende de werkzaamheden gaat dit gewoon door. Dit vraagt om een flexibele opstelling van onze medewerkers en goed overleg met alle partijen, zoals CBRE, Architectenbureau J. van Stigt en Stichting Olympisch Stadion Amsterdam (SOSA).